T-58/13 Javna nabavka radova - Građevinski radovi na izgradnji priključnog dalekovoda za BSTS "Crna Bara 10" u mestu Crna Bara

12.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru