T-64/13 Javna nabavka radova - Nabavka radova na popravci krova TS

01.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.07.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke