T-74/13 Javna nabavka radova - građevinski radovi na investicionom održavanju u selima Bukor, Krivaja i Zablaće

05.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u kvalifikacionom postupku

10.01.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije