T-78/13 Javna nabavka radova - Građevinski radovi na investicionom održavanju na reonima TS "Banovo Polje 4", TS "Bogatić 28", TS "Bogatić 5" i TS "Bogatić 6"

13.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru