T-80/13 Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje poslovne zgrade

13.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.10.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke