T-81/13 Javna nabavka usluga - Koričenje akata

27.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva