T-84/13 Javna nabavka radova - Građevinski radovi na investicionom održavanju elektromreže u Koceljevi, Vladimircima i na izgradnji dalekovoda 20 kV Bobovik-Jalovik

13.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u kvalifikacionom postupku II faza

Konkursna dokumentacija

23.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u kvalifikacionom postupku