T-89/13 Javna nabavka usluga - Popravka brojila

09.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka broj 89/13, partija 1. i 2.