T-94/13 Javna nabavka usluga - Seča granja i rastinja i košenje trave

09.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u II fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

05.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 5.

13.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 2.

13.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 3.

13.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 4.

13.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora, partija 6.