T-98/13 Javna nabavka dobara - Digitalni tahografi sa ugradnjom

11.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka