T-110/2014 ŠA Javna nabavka usluga u prvoj fazi kvalifikacionog postupka - Geodetske usluge za "ED Šabac"

16.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda