T-47/2014 ŠA Javna nabavka radova u prvoj fazi kvalifikacionog postupka - Građevinski radovi na održavanju i izgradnji elektroenergetskih objekata na konzumnom području Ogranka "Elektrodistribucije Šabac"

15.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda