T-49/2014 ŠA Javna nabavka usluga u prvoj fazi kvalifikacionog postupka - Kvalifikacije za usluge rasecanja granja i rastinja ispod i oko električne mreže na konzumnom području Ogranka "Elektrodistribucije Šabac"

15.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda