T-483/2014 ŠA Javna nabavka male vrednosti - Usluge koričenja akata i drugo

10.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.6.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka