T-39/2014 ŠA Javna nabavka dobara u pregovaračkom postupku - Sitan alat i inventar u Ogranku Šabac

12.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru