T-110/2014 ŠA Javna nabavka usluga - Geodetske usluge za ED Šabac

22.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje prijave za prvu fazu kvalifikacionog postupka

23.07.2014. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije