T-151/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Toneri, ketridži, DVD, CD

23.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

28.04.2014. godine
Pojašnjenja konkursne dokumentacije

28.04.2014. godine
Pojašnjenja konkursne dokumentacije

05.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru