T-157/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Materijal za bravarsku radionicu u Ogranku Šabac

13.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru