T-172/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Dobra za izgradnju elektroenergetskih objekata

18.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

04.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

19.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.