T-186/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Evro premium BMB, Evro dizel

23.7.2014. godine
Obaveštenje o pokretanje pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.8.2014. godine
Obaveštenje o dodeli ugovora

11.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru