T-186/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Evro premium BMB, evro dizel

14.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.05.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka