T-234/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

07.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

08.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

08.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

09.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.