T-235/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

11.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

15.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

18.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

19.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

21.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.