T-354/2014 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta u postupku legalizacije objekata

26.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru