T-354/2014 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta u postupku legalizacije objekata

26.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.07.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka