T-39/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Sitan alat i inventar u Ogranku Šabac

29.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka