T-408/2014 ŠA Javna nabavka radova - Građevinski radovi na sopstvenim investicijama na EEO 10(20)kV na konzumnom području Ogranka Šabac

16.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u drugoj fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

12.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru