T-439/2014 ŠA Javna nabavka radova u drugoj fazi kvalifikacionog postupka - Građevinski i zemljani radovi na konzumnom poručju Ogranak Šabac

04.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

25.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.