T-452/2014 ŠA Javna nabavka radova u drugoj fazi kvalifikacionog postupka - Građevinski i zemljani radovi na priključenju novih kupaca na konzumnom području Ogranka Šabac

10.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.