T-47/2014 ŠA Javna nabavka radova - Građevinski radovi na održavanju i izgradnji elektroenergetskih objekata na konzumnom području Ogranka "Elektrodistribucije Šabac"

22.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje prijave za prvu fazu kvalifikacionog postupka