T-483/2014 ŠA Javna nabavka male vrednosti - Usluge koričenja akata i drugo

7.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru