T-523/2014 ŠA Javna nabavka usluge - Održavanje personalnih računara

04.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru