T-567/2014 ŠA Javna nabavka usluga - Održavanje seckalice za papir

12.9.2014. godine
Obaveštenje o pokretanje pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

01.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka