T-575/2014 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije, studije i elaborata na EEO na području ED - Šabac

26.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru