T-614/2014 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga popravke i servisa vozila u Ogranku Šabac

02.7.2014. godine
Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva za dostavljanje ponuda

16.7.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 11.

25.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

29.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

7.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.