T-705/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Dobra za kafe kuhinju

06.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.05.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

29.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

18.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru