T-715/2014 ŠA Javna nabavka usluga - Usluge restorana

17.7.2014. godine
Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva

30.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru