T-715/2014 ŠA Javna nabavka usluga - Usluge restorana

27.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.06.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka