T-78/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Oprema za personalne racunare i računarske periferije i oprema za telekomunikacione sisteme

17.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru