T-78/2014 ŠA Javna nabavka dobara - Oprema za personalne racunare i računarske periferije i oprema za telekomunikacione sisteme

25.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

17.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.