T-47/2013 ŠA Javna nabavka radova, prva faza kvalifikacionog postupka - Građevinski radovi na održavanju i izgradnji elektroenergetskih objekata na konzumnom području Ogranka ED Šabac

16.7.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda