T-49/2013 ŠA Javna nabavka usluga, prva faza kvalifikacionog postupka - Geodetske usluge za ED Šabac

16.7.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

17.7.2015. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije

13.4.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka