T-110/13 ŠA Javna nabavka usluga, prva faza kvalifikacionog postupka - Geodetske usluge za ED Šabac

18.2.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

13.4.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka