T-110/2013 ŠA Javna nabavka usluga, prva faza kvalifikacionog postupka - Geodetske usluge za ED Šabac

16.7.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda