T-47/13 ŠA Javna nabavka usluga, prva faza kvalifikacionog postupka - Građevinski radovi na održavanju i izgradnji elektroenergetskih objekata na konzumnom području Ogranka ED Šabac

18.2.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

13.4.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka