Javna prodaja - Prodaja otpadnog materijala

15.4.2015. godine
Javni oglas

24.4.2015. godine
Odluka o izboru najpovoljnije ponude