T-38/2015 ŠA Javna nabavka dobara - Sitan materijal za održavanje mernih mesta

13.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru