T-95/2015 ŠA Javna nabavka dobara - Toneri, ketridži

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru