T-143/2015 ŠA Javna nabavka dobara - Nameštaj za Ogranak Šabac

30.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.5.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

28.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru