T-156/2015 ŠA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

19.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.